Видео

Видео

IOWA — Плохо Танцевать

Director — Tanu Muino 
DOP — Nikita Kuzmenko 
Choreographer — Denis Stulnikov 
Producer — Alexander Medvedko
Line Producer — Sasha Tykhonenko
Make-up — Kristina Kuzikova
Hair — Maksim Nikitochkin
Style — Margarita Shekel
Production Epic

Bad dancers:
Katya Ivanchikova
Lenny Tereschenko
Vasiliy Bulanov
Yulia Topolnickaya
Zhenya Sekerina
Alexander Kozenko
Alina Lagovskaya
Dmitriy Chernyavskiy
Marina Kushchova

1996-2021 © Первое Музыкальное издательство
Сделано в LCDesign